Archiv článků

3. týden září

23.09.2017 16:17
3. TÝDEN ZÁŘÍ ČJ mluvnice: slabika, samohlásky, souhlásky, slabikotvorné l, slabikotvorné r - opakování z 2. třídy AJ: abeceda, čísla 1 - 10, barvy M algebra: sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku, ,  + - do 20 s přechodem M geometrie: přímka, bod na přímce PRV: mapa a okolí...

2. týden září

18.09.2017 21:42
2. TÝDEN ZÁŘÍ ČJ mluvnice: význam slov: antonyma, synonyma, nadřazená, podřazená, souřadná, slabika AJ: abeceda, čísla 1 - 10, barvy M algebra: čísla 0 - 100, porovnávání čísel, znázorňování na číselné ose,  + - do 20 s přechodem M geometrie: čáry, bod PRV: moje obec, plán a mapa...

1. týden září

11.09.2017 08:32
1. TÝDEN ZÁŘÍ PO 4. ZÁŘÍ: zahájení školního roku, rozdání pracovních sešitů, rozvrh, seznámení se školním řádem ÚT 5. ZÁŘÍ: třídnické hodiny - vzpomínání na prázdniny, měření výšky, výměna lavic, rozdání učebnic a psacích sešitů, kooperativní hry, vytváření třídnických pravidel, seznámení...

Násobení a dělení

03.04.2017 15:41
Násobení - pomáhá nám tam, kde se sčítá více stejných čísel - např. 3+3+3+3+3=4*3,            8 + 8 + 8 = 3 * 8 - pomocí pet víček a obrázků jsme zjistili, že stejně jako u sčítání tak i u násobení funguje záměna násobených čísel - 3*4  a...

POČÍTÁME DO 100

01.02.2017 20:15
Cvičíme napřed s názorem - peníze, počítadla, tabulky do sta.... Postupujeme postupně: 1) sčítání desítek: 20 + 30 2) odčítání desítek: 80 - 20 3) sčítání jednotek bez přechodu desítky: 82 + 3 4) odčítání jednotek bez přechodu desítky: 95 - 3 5) sčítání jednotek - přibyde nová destíka: 92 + 8, 51 +...

HVĚZDÁRNA BRNO

22.10.2015 12:54
Prosím, pokud máte zájem se zúčastnit, do úterý mi oznamte počet osob (např. 2 děti, 1 dospělý). Pokud pojedete do Brna sami autem, tak potřebuji vědět i to  - abych vám náhodou nezamluvila lístek i na vlak. :)

21. září - 25. září 2015

21.09.2015 06:15
PONDĚLÍ ČJ PSANÍ: nácvik vlnovek str. 17 celá (pastelkami) MATEMATIKA: PS1 str. 10 - 2 řádky nácvik psaní číslic  2 ČJ ČTENÍ: ŽA str. 9/srdíčko, str. 10 - červeně vyznačit všechna písmena M vyskytující se na stránce   ÚTERÝ ČJ PSANÍ: nácvik spojených oválků str. 18 - polovina MATEMATIKA:...

21. září - 25. září

21.09.2015 06:14
Záznamy: 1 - 8 ze 8