Desatero pro rodiče druháka

  1. Zajímejte se o školní práci svého dítěte, spolupracujte se školou.
  2. Každý den společně s dítětem kontrolujte aktovku a připravujte věci do školy dle rozvrhu. Veďte děti k samostatnosti a zodpovědnosti.
  3. Každý den společně s dítětem kontrolujte obsah penálu - ořežte tužky a pastelky. Pokud se pastelky často lámou, pořiďte nelámavé.
  4. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, měla by probíhat v klidné a příjemné atmosféře, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
  5. Domácí přípravu na vyučování rozdělte dítěti na kratší časové intervaly - např. 2x15 min. Nenechte dítě od práce odbíhat.
  6. Nepřetěžujte dítě, nechte mu prostor pro odpočinek, pohybové aktivity a volnou hru.
  7. Pochvalte dítě za sebemenší úspěch i snahu, povzbuzujte ho.
  8. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti svého dítěte.
  9. Stanovte dítěti jasné hranice toho, co si smí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování.
  10. Vyprávějte si s dítětem o společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo...), snažte se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjíte nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.