Desatero druháčka

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují moji rodiče.

2. Dokážu udržet pořádek na stolku i v aktovce.

3. Umím se na práci soustředit a pracovat podle pokynů, práci chci dokončit.

4. Dovedu správně držet tužku, pero a stříhat nůžkami.

5. Umím pracovat samostatně, ale i ve skupině - mlčky, trpělivě, soustavně.

7. Dovedu se zájmem a v klidu poslouchat vyprávění, neskáču do řeči.

8. Zvládám zásady slušného chování vůči dospělým a vrstevníkům.

9. Každý den si samostatně plním domácí úkoly, rodiče poprosím o kontrolu.

10. Každý den si připravuji podle rozvrhu pomůcky na další den, rodiče poprosím o kontrolu.