1. týden říjen 2017

07.10.2017 20:03

1. TÝDEN ŘÍJEN

ČJ mluvnice: slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,  

                     souhlásky na konci slova (párové souhlásky) = opakování z 2. třídy                   

ČJ psaní: h, k

AJ: čísla 12 - 20, How manny, Classroom

M algebra: + - do 100 s přechodem -  písemné i pamětné počítání = opak z 2. třídy

M geometrie: přímka a bod - procvičování

PRV: světové strany, mapové značky

 

PO 2. ŔÍJNA: PÍS str. 4 dokončit, ČJ PS str. 7/1, M PS str. 6/1,2

ÚT 3. ŘÍJNA: PÍS str. 5 - 6ř, ČJ PS str. 7/15, M PS str. 7/1,2

ST 4. ŘÍJNA: ČJ PS str. 9, M PS str. 8/2,3

ČT 5. ŘÍJNA: M PS str. 9/1-3

PÁ 6. ŘÍJNA: ČJ PS str. 10/19