1. týden září

11.09.2017 08:32

1. TÝDEN ZÁŘÍ

PO 4. ZÁŘÍ: zahájení školního roku, rozdání pracovních sešitů, rozvrh, seznámení se školním řádem

ÚT 5. ZÁŘÍ: třídnické hodiny - vzpomínání na prázdniny, měření výšky, výměna lavic, rozdání učebnic a psacích sešitů, kooperativní hry, vytváření třídnických pravidel, seznámení s novou paní učitelkou z PRV

ST 6. ZÁŘÍ: seznámení s novou paní učitelkou a předmětem AJ, M a ČJ - opakování učiva z druhé třídy formou skupinové práce, VV - prázdninové zážitky

ČT 7. ZÁŘÍ - PÁ 8. ZÁŘÍ: učíme se podle rozvrhu, opakujeme učivo 2. třídy (M +- do 20 s přechodem, ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, čteme Děti z Bullerbynu

V pátek odpoledne dobrodružná hra v prostorách náměšťského zámku  O POKLAD PURKMISTRA. Více info v menu Kalendář akcí.