2. týden červen

12.06.2017 21:00

pondělí 5. června - pátek 9. června 2017

PSANÍ: opis, procvičování písmen

ČJ MLUVNICE: věta jednoduchá a souvětí

ČJ SLOH: vyprávění

M: procvičování učiva +- do 100, násobení 1 - 5, písemné sčítání

M GEO: geometrické tvary - vrcholy, strany, rýsování a měření úsečky

PRV: Léčivé byliny

 

PO: PÍS str. 22 dokončit, ČJ PS str. 47, M PS str.35/ 1-3

ÚT: výlet PRAHA

ST: PÍS str. 23 celá, ČJ PS str. 48 celá, M PS str. 35 dokončit

ČT: PÍS str. 24 5ř,, ČJ PS str. 49/1,2, M PS str. 36/celá

PÁ: sloh - vyprávění, M geometrické tvary, PLAVÁNÍ, NOC VE ŠKOLE