4. týden červen

29.06.2017 19:17

pondělí 19. června - pátek 23. června 2017

PSANÍ: opis, procvičování písmen

ČJ MLUVNICE: Abeceda

ČJ SLOH: pozdrav

M: procvičování učiva +- do 100, násobení 1 - 5, písemné odčítání

M GEO: geometrické tvary - vrcholy, strany, rýsování a měření úsečky

PRV:Léto

 

PO: PÍS str. 27 přání pro babičku, M PS str.  40 - 41, ČJ PS str. 49 dokončit, 

ST - ČT: první dvě hodiny se učíme ČJ mluvnici a M, druhé dvě hodiny příprava na Akademii

PÁ: ČJ SLOH - POZDRAV, M - GEOMETRIE, POSLEDNÍ PLAVÁNÍ