PRVNÍ POČETNÍ PŘEDSTAVY 0 - 5

07.11.2015 15:34

Výuka počítání probíhá v 1. třídě činnostní formou - pomocí manipulace s různými předměty trénujeme nejprve první početní představy v oboru do pěti.

Počítáme pomocí pet víček, kuličkového počítadla, barevných proužků, kostek, drobných předmětů - učíme se "vidět" počet věcí do pěti, nepočítat po jedné. Děti mají nacvičené vidět takto například prsty na rukou nebo body na hrací kostce, my se učíme vidět tak i jiné předměty.

Porovnáváme velikost různých skupin předmětů, řešíme názorně jednoduché slovní úlohy.

 

Využití PET-víček - příklady

  • Činnosti, pomocí kterých se nacvičuje vidění počtu věcí do pěti.

Potřebujeme: 5 víček a proužek tvrdého papíru, nebo pet víčka postupně odebíráme a přidáváme

ÚKOL 1:  Žáci si navzájem říkají, kolik víček chtějí vidět. Př.: Chci vidět 3 víčka.

 

 

 

 

ÚKOL 2: Žáci jezdí proužkem nad víčky a na povel stop proužek položí a říkají kolik víček je pod proužkem.

Př.: Pod proužkem je jedno kolečko

  •  
  •  

 

 

  • Činnosti, pomocí kterých se porovnává, kterých víček je více nebo méně.

Př.: Kterých víček je víc, modrých nebo červených?

 

 

 

 

 

 

Modelování příkladů na sčítání a odčítání do pěti

Př.: 5 -2

  •  
  •  

 

 

  • Činnosti, pomocí kterých se nacvičují slovní úlohy řešené zpaměti.

Žáci sami tvoří slovní úlohy o věcech, které znají, manipulují přitom s víčky. Víčka mají zástupný charakter, představují to, co si žák vymýšlí. Podle děje úlohy žáci pokládají kolečka na lavici a odpovídají na vytvořenou otázku.

Př.: U prodejny stálo pět kol a na jednom z nich odjel Pepík. Kolik kol stojí u prodejny teď?

 

 

 

 

Př.: Na parkovišti stojí 2 červená a 3 modrá auta. Kolik aut stojí na parkovišti?

 

 

 

 

Žáci tak v různých slovních úlohách mají možnost rozlišovat slova jako přinesl - odnesl, přidal - ubral, dostal - dal, koupil - prodal, přijel - odjel apod.

 

Využití víček a kostky

 

Př.: Polož stejně koleček jako je puntíků na kostce. (více, méně)

 

 

 

 

 

 

Př:: Porovnej počet puntíků na kostkách. O kolik puntíků je na druhé kostce více? Na které kostce je puntíků méně?