MĚSÍC BŘEZEN ZA NÁMI

Další měsíc pilné práce je za námi.

V ČJ se zabýváme párovými souhláskami - P-B, T-D, Ť-Ď, V-F, Z-S, Ž-Š, H-CH. Nezapomínáme také na pravidelné čtení - společně čteme příběhy Dětí z Bullerbynu a do školky chodíme pravidelně každé pondělí a úterý postupně ve dvojicích číst krátké pohádky.

V M jsme dokončili sčítání a odčítání do 100 - již bychom měli zvládat všechny typy příkladů, postupně trénujeme rychlost pomocí každodenního počítání sloupečků. Kromě toho již víme, co je násobení a dělení, umíme zpaměti násobky 2 a také násobení a dělení 2. Zabýváme se násobením a dělením třemi s názorem.

V PRV jsme ukončili oddíl Naše zdraví a začínáme opakovat znalosti z 1. ročníku o jaru - postupně přidáváme znalosti další.

Také jsme se zapojili do soutěže stavíme s ROTO STAVEBNICÍ na téma FARMA. Pracujeme ve skupinkách - učíme se spolupráci, domluvě, toleranci k jiným než vlastním názorům.

MĚSÍC ÚNOR ZA NÁMI

Utekl jako voda. Do jarních prázdnin se již dětem pracovat moc nechtělo, bylo vidět, že jarní prázdniny potřebují jako sůl.

Po jarních prázdninách jen pár dní a měsíc únor zkončil. U dětí se objevila zvýšená marodnost - nachlazení, průjmová viróza...

V ČJ jsme dokončili kapitolu DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - měli bychom umět a začne se objevovat i v diktátech.

V M jsme dobrali všechny typy příkladů - + do 100 a začínáme úvod do násobení a dělení.

V PRV se stále potýkáme s hodinami (většina třídy už zvládá), a probíráme kapitolu NAŠE ZDRAVÍ - zdravá pětka, prevence nemocí a úrazů, návštěvy lékaře, lidské tělo - blíží se testování našich vědomostí.