4. týden říjen

4. TÝDEN - ŘÍJEN

PO 23. 10. 2017 - připravit na test z ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, věta jednoduchá a souvětí, tvary slov a slova příbuzná, párové souhlásky na konci slov

ÚT 24. 10. 2017: Písanka - dokončit stranu ze školy

ST 25. 10. 2017: PÍSEMNÝ DOMÁCÍ ÚKOL NENÍ - PODZIMNÍ PRÁZDNINY