Listopad 2016

MĚSÍC LISTOPAD ZA NÁMI

Další měsíc pilné práce utekl jako voda a máme za sebou první čtvrtletí a první čtvrtletní písemné práce.

Děti prozatím probírané učivo z ČJ, M a PRV ovládají vcelku dobře.

Výborně píší, dobře čtou, umí určit druhy vět, rozdělit slova na slabiky, rozdělit větu na slova, zvládají si při přepisech a opisech kontrolovat lépe chyby.

V diktátech se také postupně lepšíme, i když stále jsou pro nás obtížné.

V matematice stále procvičujeme + - do 20 s rozklady - každý den na známky, protože tyto typy příkladů budeme brzy potřebovat i při počítání příkladu 58 + 26 apod. Zatím ale počítáme do 100 po  desítkách, brzy budeme porovnávat desítky a sčítat i odčítat desítky do 100. V geometrii ovládáme geometrické tvary a tělesa.

Poctivě jsme trénovali také vánoční koledy a ti, kteří si je s námi nepřišli zazpívat k rožíhání vánočního stromu na zámku ve Valči, si je budou moci zazpívat se svými dětmi doma o Vánocích. :)

Vánoční atmosféru jsme si užili v Třebíči v bazilice při výukovém programu - a užívat si jí budeme také při nácviku na program Vánoční souznění.

Čertů se bát vůbec nemusíme - již jsme šikovní školáci, kteří se rádi uči ve škole něčemu novému a zlobí jen příložitostně. :)