Vyčtování akcí červen 2017

čt 29. června VYÚČTOVÁNÍ AKCÍ

PRAHA

Vstupné: 150,- Kč

Doprava: 407,- Kč.

Celkem útrata: 557,- Kč. Záloha: 500,- Kč.

Nedoplatek 57,- Kč nevybíráme, doplatila jsem já jako dárek dětem ke Dni dětí a za jejich poctivou celoroční práci.

 

ŠKOLNÍ VÝLET BŘEZOVÁ - KONĚŠÍN

Doprava: 88, Kč,

Březová - 390,- Kč,

ubytování 160,- Kč.

potraviny a ceny: 65,- Kč,

Celkem útrata: 703,- Kč. Záloha 650 + 50,- příspěvek ze SRPŠ. Nedoplatek 3,- Kč - neřeším. :)