Září 2016

9. října 2016  MĚSÍC ZÁŘÍ ZA NÁMI

První měsíc školy máme za sebou.

Děti se postupně zklidnily a zvykly si na školní řád a práci. Známe pravidla slušného chování ve škole a třídě, seznámili jsme se s celoroční třídní hrou: tentokráte jsme piráti, kteří táhnou na palubě za jeden provaz a společnými silami loví ztracený poklad (za samostatnou práci lovíme jedničky a ty měníme na konci měsíce za diamanty, perly a mušle - na konci roku je vyměníme za drobné odměny).

V českém jazyce jsme se naučili: velká písmenka ve jménu a příjmení, velké písmeno na začátku věty, na konci věty . ? !, mezi slovy mezera, dělení slov na slabiky.

V matematice jsme opakovali počítání v první a druhé desítce bez přechodu.

V prvouce byly témata: bezpečná cesta do školy, podzim - znaky, opakování stromy, podzimní vycházka

Rádi vzpomínáme na prázdniny a pročítáme prázdninové deníky, připravujeme si k založení čtenářský deník.

 

Jak probíhá náš den ve škole:

7.00 - 7.20 prohlídka vzkazovníčků, výběr poplatků apod.

7.20 - 7.30 třídnické chvilky - co je třeba vyřešit

1. hodina ČJ: rozcvička na tabulce - šibenice - hádáme slova, psaní, čtení tiché (školní knížky), čtení hlasité z čítanky

2. hodina M: sloupečky + - 10 na čas, rozcvičky s pet víčky, penízky a barevnými počítadly, učebnice, pracovní sešit - společná a pak samostatná práce,  

    matematické hry na koberci

3. hodina ČJ mluvnice: opakování staré látky, nová látka z učebnice, společné a pak samostatné procvičování v pracovním sešitě

4. hodina PRV: slovní opakování již probrané látky, nová látka z učebnice - společné čtení a povídání na koberci, společný zápis do sešitu

PČ + VV - výzdoba třídy

HV - rytmus a intonace, zpěv lidových písní s doprovodem kláves

TV - míčové hry, atletika