DOMÁCÍ ÚKOLY

Domácí úkoly budou děti dostávat každý den mimo pátek a dny rodičovských schůzek.

Domácí úkol označuje v sešitech  ČERVENÝ PUNTÍK -  zapisujeme i do Vzkazovníčku. Vzkazovníčky kontroluji. Někdy se stane, že mi u některého žáčka kontrola unikne. Pokud přijde další den do školy bez domácího úkolu, protože jej neměl označený - zlobím se jen na sebe, že jsem označení nezkontrolovala důkladněji. :) Úkol žáček dopíše další den.  Pokud ale přijde žáček bez úkolu, i když byl řádně označený a odůvodňuje návštěvou apod. - to se zlobím. Pravidelná domácí příprava druháka je velice důležitá a má  před návštěvami či nákupními akcemi přednost!

Úkoly se snažím zadávat kratší, většinou učivo, které jsme ve škole trénovali a vyžaduje ještě procvičení.

Úkoly nemusíte podepisovat - ve třídě vidím, že je děti píší doma pod vaším dohledem. :)

ZELENÝ PUNTÍK - označuje látku, kterou žáček nestihl dokončit v hodině a kterou nemůže nebo nestihl dokončit ani po vyučování - prosím, dokončete doma.

Pokud jsme některé cvičení nebo stranu nedokončili ve škole a není tam ani červený ani zelený puntík - NEDOPISUJTE. :)

 

 

PRÁZDNINOVÉ ÚKOLY

1. PSANÍ: PRÁZDNINOVÝ DENÍK: 1X za týden 4 - 5 vět o tom, jak jsi prožil tento týden. Kdo bude chtít, vyzdobí obrázky, vstupenkami, fotkami.

2. ČTENÍ: za každý měsíc prázdnin přečíst jednu knihu dle svého výběru (dvě za celé prázdniny).

3. POČÍTÁNÍ: 1x za 14 dní menší počítání - třeba na tabletu či počítači

 

PROČ ÚKOLY O PRÁZDNINÁCH: není jich mnoho a pomohou nám po prázdninách s lepším vstupem do nového školního roku. :))