TÝDENNÍ PLÁN UČIVA

Zde bude zveřejňován týdenní plán učiva. Protože je to plán a je sestavován v začátku týdne, může dojít

k drobným změnám (ne vždy se mi podaří dopředu odhalit pracovní tempo dětí či obtíže s učivem).

Přesto tento plán dobře poslouží marodům - stačí nakouknout zde na probírané učivo a pracovat doma

podle tohoto rozpisu. :)

Doma marodi doplňují pracovní sešity z M a Čj+ písanku. PRV stačí ústně, školní sešity dopíší postupně ve škole.

Pokud se marodi vrací do školy a nemají dohnáno všechno učivo, nic se neděje. Důležitější je zdraví, chybějící učivo v pracovních sešitech ale

do dalšího týdne doplníme. :)

 

POUŽITÉ ZKRATKY:

UČ - učebnice, PS - pracovní sešit, ŠS - školní sešit, PROCVS - procvičovací sešit, PÍS - písanka, ČÍT - čítanka

 

 

4. TÝDEN ZÁŘÍ

ČJ mluvnice: tvrdé a měkké souhlásky - opakování z 2. třídy,

                       ve ST TEST: význam slov, slova nadřazená a podřazená, slabika, hlásky - viz sešit Pamatuj

ČJ psaní: l, e

AJ: abeceda, čísla 1 - 10, barvy

M algebra: sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku, ,  + - do 20 s přechodem - opakování z druhé třídy

M geometrie: odpadne - ředitelské volno

PRV: světové strany

 

PO 25. ZÁŘÍ: PÍS str. 3 - 6ř, ČJ PS str. 6/13, M PS str. 4/3,4

ÚT 26. ZÁŘÍ: PÍS str. 3 - dokončit, ČJ PS str. 7/15

ST 27. ZÁŘÍ:

ČT 28. ZÁŘÍ: STÁTNÍ SVÁTEK

PÁ 22. ZÁŘÍ: ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Týdenní plány - archiv

3. týden září

23.09.2017 16:17

2. týden září

18.09.2017 21:42

1. týden září

11.09.2017 08:32