TÝDENNÍ PLÁN UČIVA

Zde bude zveřejňován týdenní plán učiva. Protože je to plán a je sestavován v začátku týdne, může dojít

k drobným změnám (ne vždy se mi podaří dopředu odhalit pracovní tempo dětí či obtíže s učivem).

Přesto tento plán dobře poslouží marodům - stačí nakouknout zde na probírané učivo a pracovat doma

podle tohoto rozpisu. :)

Doma marodi doplňují pracovní sešity z M a Čj+ písanku. PRV stačí ústně, školní sešity dopíší postupně ve škole.

Pokud se marodi vrací do školy a nemají dohnáno všechno učivo, nic se neděje. Důležitější je zdraví, chybějící učivo v pracovních sešitech ale

do dalšího týdne doplníme. :)

 

POUŽITÉ ZKRATKY:

UČ - učebnice, PS - pracovní sešit, ŠS - školní sešit, PROCVS - procvičovací sešit, PÍS - písank, ČÍT - čítanka

 

pondělí 19. června - pátek 23. června 2017

PSANÍ: opis, procvičování písmen

ČJ MLUVNICE: Abeceda

ČJ SLOH: pozdrav

M: procvičování učiva +- do 100, násobení 1 - 5, písemné odčítání

M GEO: geometrické tvary - vrcholy, strany, rýsování a měření úsečky

PRV:Léto

 

PO: PÍS str. 27 přání pro babičku, M PS str.  40 - 41, ČJ PS str. 49 dokončit, 

ST - ČT: první dvě hodiny se učíme ČJ mluvnici a M, druhé dvě hodiny příprava na Akademii

PÁ: ČJ SLOH - POZDRAV, M - GEOMETRIE, POSLEDNÍ PLAVÁNÍ

 

 

ORGANIZACE POSLEDNÍHO TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU

Pondělí 26. června:

ČJ, M, technická zkouška Akademie v tělocvičně - 4 vyučovací hodiny, družina funguje pro zájemce do půl čtvrté. Domů přineseme ke kontrole nějaké učebnice.

S sebou: pouzdro, ŽK, vzkazovníček, svačinu, pití, PIRÁTSKÝ KOSTÝM

Ze školy odneseme: výkresy, kufřík

Úterý 27. června: 

ČJ, M, generální zkouška Akademie v sokolovně - 5 vyučovacích hodin, družina funguje pro zájemce do půl čtvrté. Domů přineseme ke kontrole nějaké učebnice.

Odpoledne: AKADEMIE OD 16.30 HOD V SOKOLOVNĚ. Sraz: 16.00 hod ve třídě. S sebou: pití, KOSTÝM.

S sebou dopo: pouzdro, ŽK, vzkazovníček, svačinu, pití, PIRÁTSKÝ KOSTÝM (kdo zapoměl v pondělí).

Středa 28. června: SPORTOVNÍ DEN

Připravena bude suchá i mokrá varianta.

S sebou: sportovní oblečení, svačina, pití, pouzdro

Domů přineseme: tělocvik

Čtvrtek 29. června:

Odevzdávání učebnic (doma do té doby prohlédněte, slepte a vygumujte), úklid třídy, skupinová práce

S sebou. svačinu, pití, pouzdro

Pátek 30. června: VYSVĚDČENÍ

 

 

Týdenní plány - archiv

3. týden červen

19.06.2017 08:58

2. týden červen

12.06.2017 21:00

1. týden červen

05.06.2017 06:59

4. týden květen

29.05.2017 06:58

3. týden květen

20.05.2017 06:47