Desatero pro rodiče čtvrťáka

  1. Zajímejte se o školní práci svého dítěte, spolupracujte se školou.
  2. Každý den společně s dítětem kontrolujte aktovku a připravené věci do školy dle rozvrhu. Veďte děti k samostatnosti a zodpovědnosti.
  3. Každý den kontrolujte Vzkazovníček a žákovskou knížku.
  4. 1x týdně společně s dítětem kontrolujte obsah penálu - ořežte tužky a pastelky. Pokud se pastelky často lámou, pořiďte nelámavé.
  5. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, měla by probíhat v klidné a příjemné atmosféře, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
  6. Nechte dítě, ať si úkol vypracuje samostatně a samo si zopakuje školní látku, poté přezkoušejte a zkontrolujte.
  7. Nepřetěžujte dítě, nechte mu prostor pro odpočinek, pohybové aktivity a volnou hru.
  8. Pochvalte dítě za sebemenší úspěch i snahu, povzbuzujte ho.
  9. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti svého dítěte.
  10. Stanovte dítěti jasné hranice toho, co si smí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování