Desatero čtvrťáka

1. Vím, kdy jsem se narodil, znám přesnou adresu i se směrovacím číslem, jméno, věk a datum narození svých rodičů.

2. Každý den si samostatně plním domácí úkoly, rodiče poprosím o kontrolu.

3.. Každý den si připravuji podle rozvrhu pomůcky na další den.

4. Každý den při přípravě aktovky podle rozvrhu prolistuji sešity a připomenu si v rychlosti obsah minulé hodiny, zkontroluji a v případě potřeby dokončím školní práci, kterou jsem nestihl dokončit ve škole a mám ji za úkol dokončit, rodiče poprosím o kontrolu.

5. Při práci udržuji pořádek na svém pracovním místě.

6. Na práci se plně soustředím a práci vždy dokončím.

7. Umím pracovat samostatně, ale i ve skupině - mlčky, trpělivě, soustavně.

8. Dovedu se zájmem a v klidu poslouchat vyprávění, neskáču do řeči.

9. Zvládám zásady slušného chování vůči dospělým a vrstevníkům.

10. Dodržuji pravidla školního řádu.