Denní režim třeťáka

  • Pravidelnost, spánek a odpočinek          

   Pokud chcete, aby dítě bylo ve škole dobře soustředěné a úspěšné, je potřeba, aby bylo dostatečně vyspalé. Mělo by chodit spát tak, aby bylo ráno odpočinuté. Potřeba spánku je individuální, v průměru je u takto starých dětí nutností 9 hodin spánku. Ráno by mělo dítě vstávat tak, aby vše v klidu stihlo. Ranní stres na dobré pohodě nepřidá. Není od věci, připravit si už večer, co lze, na ráno si tím vytvořit jak pro sebe, tak pro dítě určitou časovou rezervu, zvláště je-li vaše dítě louda.

 

  • Místo, čas a způsob domácí přípravy       

   Dítě by mělo mít vyhrazené svoje místo na domácí přípravu, nejlépe u dětského psacího stolu, který je vhodně osvětlen.

   Domácí přípravu provádějte v době, která vám nejvíce vyhovuje vzhledem k návratu z práce. Je vhodnější, když si sami chvíli odpočinete, dítě ponecháte spontánní hře a teprve pak se v pohodě pustíte do práce. Nikdy přípravu nenechávejte na pozdější večerní dobu nebo dokonce na ráno.

   Domácí úkol má dítě vyznačené v pracovním sešitu  a zapsaný ve Vzkazovníčku. Nechte dítě, ať vypracuje úkol tak, jak samo myslí, podle pokynů, které dostalo ve škole. Dohlédněte pouze na pečlivost provedení, správný posed, úchop.. V případě, že úkol nedbale provede a vy uznáte za vhodné, že jej má přepracovat, klidně jej škrtněte a nechte mu ho napsat znovu. Můžete i vlepit do sešitu opravu.

   Jestliže je dítě při práci unavené (vrtí se, zívá, nesoustředí se…), udělejte si krátkou přestávku a pak v práci pokračujte. Nenechávejte ho však od práce odbíhat.  Čtení můžete popřípadě nechat i na dobu před spaním.

   Nechte dítě, aby si pod vaším dohledem připravilo a uklidilo aktovku. Vedete ho tak k samostatnosti a plnění si svých povinností.

   Dítě musí mít čas na odpočinek, hry a své zájmy. Nepřetěžujte ho nadbytečnou přípravou, učením se napřed apod., ale také kroužky a organizovanou zábavou.

 

  • Jídlo a pitný režim        

   Dětská strava by měla být bohatá a kvalitní, bez tučných a sladkých jídel s převahou čerstvého ovoce a zeleniny.

   Dávejte dítěti plastovou, dobře uzavíratelnou lahev s vhodným pitím např. šťávou s vodou, džusem, čistou vodou. Není dobré pít přeslazené limonády. Nedávejte, prosím, do školy mléko. Jeho vylití způsobí daleko větší škody, než rozlitá šťáva. Pokud dáváte dítěti mléko, nechte to na doma. Ve třídě máme trvale ovocnou šťávu, pokud dítě vypije lahvičku z domova, dostane jiné pití.

 

  • Chvalte, oceňujte, povzbuzujte     

  Každá pochvala pomáhá dítěti budovat sebedůvěru. Chvalte dítě i za dílčí úspěch a snahu.

  Nestresujte dítě přemrštěnými požadavky o stoprocentní výkony. Občas se něco nepovede, vše se dá napravit. Povzbuďte dítě v případě neúspěchu – máte je přeci rádi takové, jaké je. Stanovte si limity, které jsou pro vaše dítě reálné, předejdete zbytečnému stresu a zklamání. Ve škole se neučíme pro známky, ale pro vědomosti, které budeme v životě uplatňovat. Leckdy se premiant třídy prosadí v životě hůř, než-li snaživý průměrný žák.

 

Přeji Vám, ať  školní rok svého dítěte prožijete v co největším klidu, v radostné atmosféře a pohodě.:)