Domácí příprava čtvrťáka

1. Po příchodu domů si asi 15 min odpočinu.

2. Vypracuji svědomitě a samostatně domácí úkol.

3. Připravím si aktovku a pomůcky podle rozvrhu.

4. Pracovní sešity prolistuji, zda není zelený puntík a nemám dokončit práci, kterou jsem nestihl dokončit ve škole, nebo zda není třeba OPRAVIT DIKTÁT.

5. Pokud se mi něco nedařilo ve škole, trénuji doma (sloupečky z mat, doplňovačky z Čj, AJ slovní zásoba). Trénovat mohu i na PC či tabletu.

6. RELAXUJI: v přírodě, s kamarády na hřišti, v zájmových kroužcích, pomáhám rodičům

7. Poprosím rodiče o kontrolu DU a ŽK.

8. Čtu rodičům či starším sourozencům 10 min nahlas, pokračuji 10 min tichým čtením své oblíbené knihy.