VÝUKA ČTENÍ

  • hlasité čtení vět v tempu s potřebnou intonací 

 - trénujeme pravidelným hlasitým čtením (každý den 10 minut doma i ve škole)

  • tiché čtení s porozuměním

- trénujeme ve škole (čtecí pracovní listy s úkoly) i doma - 5 minut po hlasitém čtení čtení tiché, rodič si otázkami zjistí porozumění tichému čtení. Víme, co čteme, rozumíme napsaným myšlenkám. Nerozumíme-li textu, vrátíme se o kousek zpět a čteme ještě jednou.

  • čtení správné

- čteme slova přesně tak, jak jsou napsaná, bez chyb. Když uděláme chybu, opravíme ji.

  • čtení plynulé

- čteme slova najednou, bez přerušování. Pokud se nám to ještě nedaří, čteme raději pomaleji.

  • čtení s radostí

- máme radost z toho, že díky písmenům poznáváme svět kolem sebe. Netrápíme se tím, když nás nějaká knížka nezaujme a vybereme si nějakou, která nás bude opravdu bavit.

 

 

PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ

Zapojíme se do projektu www.ctenipomaha.cz - rodiče žáka zaregistrují (zdarma) a společně vyberou ze seznamu knihu, kterou si přečtou. Po přečtení knihy se na stránky přihlásí a zodpoví otázky o knize. Za správné odpovědi obdržíte obnos 50,- Kč, který můžete věnovat na charitativní akci, kterou si z nabídek sami vyberete.  Čtete a zároveň víte, že jste tím užiteční pro jiné. :)

 

 

DŮLEŽITÉ JE ČÍST VE ŠKOLE I DOMA KAŽDÝ DEN!