Detektivní četba

Školní čtení -  za tiché čtení v hodinách ( + popovídání o obsahu knihy) dostávají děti 1 stopu. Ve škole provedou zápis do čtenářského deníku.

Domácí čtení: pokud doma dočtou nějakou knihu, donesou ji do školy ukázat a popovídají o jejím obsahu. Po zapsání této knihy do čtenářského deníku (doma) obdrží 1 stopu,

za přečtené kníhy ze seznamu Detektivních - obdrží děti stopy 2

za přečtené knihy z projektu Čtení pomáhá - obdrží děti  stopy 3

 

Projekt Čtení pomáhá: cílem projektu je spojit spokojenost ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Jak projekt funguje?

1. Na stránkách www.ctenipomaha.cz v menu Registrace se zdarma zaregistrujete. Návod zde.

2. V menu Knihy si vyberete ze seznamu knihu, kterou přečtete - nebo kterou jste nedávno četli.

3. Po přečtení knihy se na stránky Přihlásíte, vyberete přečtenou knihu ze seznamu  a zvolíte  Četl jsem tuto knihu - otestovat. Návod.

4. Pokud odpovíte na 5 otázek správně, získáte odměnu 50 korun.

5. Tuto odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete ji však věnovat někomu, kdo čeká na Vašii pomoc. Věnujte ji třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem.

6. Kromě penízků obdržíte také potvrzení o zdárném splnění testu z přečtené knihy - toto potvrzení prosím vytiskněte a nalepte do čtenářského deníku k zápisu o knize - děti potom za něj obdrží drobnou odměnu.

Projekt je určen pouze žákům základních a středních škol.

 

Výběr z knih z projektu Čtení pomáhá vhodný pro žáky třetí třídy zde.

Výběr z knih Detektivních pro žáky třetí třídy zde.

 

Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro Vás i pro ty, kterým pomůžete.

Těšíme se, že se s námi do projektu zapojíte :)