1. týden červen

11.06.2018 10:52

1. TÝDEN ČERVEN

             
 

ČJ mluvnice: SLOVESA - PŘÍTOMNÝ ČAS, TVARY BUDOUCÍ ČAS, INFINITIV

ČJ sloh/literatura: čtení s porozuměním

ČJ psaní:  přepis, opis

AJ: on holiday, revision 11 - 

PRV: živočichové

M algebra:  + - 1000 - různé typy příkladů, ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESÍTKY, STOVKY

                   procvičování násobení a dělení např. 63 : 3 = 21, 156 : 6 = (120:6) + (36:6)= 26

M geometrie: ČTYŘÚHELNÍK

 

VE STŘEDU FOTOGRAFOVÁNÍ:

cena za třídní foto 35,- Kč, cena za foto skupinky 25,- Kč. Možno fotografování sourozenců.

 

PO 4. 6. 2018: ČJ PS str. 47/3, 49/7_ M PS str. 75 dokončit, 

ÚT 5. 6. 2018: ČJ PS str. 49/9,10 M PS str. 81/1,2

ST 6. 6. 2018: ČJ PS str. 50/11, PÍS str. 33, M PS - geometrické úkoly, uč - čtyřúhelníky

ČT 7. 6. 2018: ČJ PS str. 50/12, M PS str. 84/1,2

PÁ 8. 6. 2018: ČJ PS str.51/1 , M - čtyřúhelníky