1. týden květen

04.05.2018 11:23

1. TÝDEN KVĚTEN

             
 

ČJ mluvnice: slovní druhy - PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE, CITOSLOVCE,  ZÁJMENA, ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

ČJ sloh/literatura: popisujeme děj, orientace v textu

ČJ psaní:  přepis, opis

PRV: lidské tělo - 

M algebra:  počítáme do 1000 - ODČÍTÁNÍ STOVEK, ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

M geometrie: poloha přímek - rovnoběžky, rúznoběžky, kolmé přímky

 

PO 30. 4. 2018: ČJ - práce v učebnici - předložky, M - procvičování učiva na test

ÜT 1. 5. 2018: státní svátek - není škola

ST 2. 5. 2018: PÍS str. 26, 27,  M - test

ČT 3. 5. 2018: ČJ - 42/12, M PS str. 71/1-3

PÁ 4. 5. 2018: M geo - vzájemná poloha přímek, kolmice, ČJ -     TEST