2. týden duben

13.04.2018 13:35

2. TÝDEN DUBEN

             
 

ČJ mluvnice: význam slova, slovní druhy - podstatná jména, slovesa, opakování vyjmenovaných slov

ČJ sloh/literatura: popisujeme osobu (třídnická hodina)

ČJ psaní:  přepis, opis

PRV: lidské tělo - kůže, kostra

M algebra:  počítání do 1000, násobení a dělení dvojciferných čísel, procvičování dělení se zbytkem, + - 100, sl. úlohy

AJ: In the town

 

PO 9.4.2018: PÍS str. 20, ČJ PS str. 36/3, M PS str. 61,62 

ÜT 10.4.2018:PÍS str. 22, M PS str. 63/2,3 

ST 11.4.2018: ČJ PS str. 37/1,  M PS str. 64

ČT 12.4.2018:  ČJ PS str. 37/2 + 38, M PS str. 65/1-4

PÁ 13.4. 2018: M- geometrie - vzájemná poloha bodu a přímky, testy Scio (AJ)