3. týden červen

26.06.2018 20:38

3. TÝDEN ČERVEN

             
 

ČJ mluvnice: STAVBA SOUVĚTÍ - VĚTNÉ VZORCE

ČJ sloh/literatura: čtení s porozuměním

ČJ psaní:  přepis, opis

AJ: 

PRV: 

M algebra: PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA

M geometrie: KRUH, KRUŽNICE - RÝSOVÁNÍ, POLOHA KRUHU A PŘÍMKY, POLAHA KRUHŮ, RÝSOVÁNÍ TROJÚHELNÍKU POMOCÍ KRUŽÍTKA

 

 

PO 18. 6. 2018: M PS str. - poslední strana, ČJ PS str. 52/4, 54

ÚT 19. 6. 2018: VÝLET

ST 20. 6. 2018: VÝLET

ČT 21. 6. 2018: ČJ PS str. 53, 55,  M geo - kružnice a přímka + pracovní list

PÁ 22. 6. 2018: ČJ PS str. 56, 57