4. týden květen

28.05.2018 08:54

4. TÝDEN KVĚTEN

             
 

ČJ mluvnice: SLOVESA - ČAS

ČJ sloh/literatura: VYPRAVUJEME POHÁDKU, orientace v textu, čtení s porozuměním

ČJ psaní:  přepis, opis

AJ: 

PRV: 

M algebra:  počítáme do 1000 - PŘIČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ STOVEK, DESÍTEK I JEDNOTEK S PŘECHODEM, ZAOKROUHLOVÁNÍ, 

procvičování násobení a dělení např. 63 : 3 = 21, 156 : 6 = (120:6) + (36:6)= 26

M geometrie: OBSAH MNOHOÚHELNÍKU

 

PO 21. 5. 2018: ČJ PS str. 46/9, M - příklady + do 1000 písemně, pamětně i s přechody (590 + 30, 539 + 28 apod.) Cvičili jsem do sešitu.

ÚT 22. 5. 2018: ČJ - UČ - hledání sloves, se si patří také ke slovesu, M PS str. Násobení do 1000 - 2x200 apod - 1,2 cv., PÍS str. 27 - menu

ST 23. 5. 2018: suplovaný den - organizuji ve škole World Orienteering Day

ČT 24. 5. 2018: ČJ UČ - tvary sloves + zápis do sešitu pamatuj, M PS str. 71 - písemné sčítání a odčítání, ČJ LIT - čtení, VV - výkres pro paní plavčice 

PÁ 25. 5. 2018: