POČÍTÁME DO 100

01.02.2017 20:15

Cvičíme napřed s názorem - peníze, počítadla, tabulky do sta.... Postupujeme postupně:

1) sčítání desítek: 20 + 30

2) odčítání desítek: 80 - 20

3) sčítání jednotek bez přechodu desítky: 82 + 3

4) odčítání jednotek bez přechodu desítky: 95 - 3

5) sčítání jednotek - přibyde nová destíka: 92 + 8, 51 + 9

6) odčítání od celých desítek: 80 - 6, 90 - 5

7) sčítání desítek i jednotek bez přechodu deset: 81 + 12, 23 + 54  (SOUČET DESÍTEK, SOUČET JEDNOTEK)

8) odčítání desítek i jednotek bez přechodu deset : 89 - 26= 63   (ROZDÍL DESÍTEK, ROZDÍL JEDNOTEK)

8) sčítání jednotek s přechodem přes novou desítku (rozklady): 86 + 9 , 95 + 8

9) odčítání jednotek s přechodem přes novou desítku (rozklady): 91- 8, 52 - 7

10) sčítání desítek i jednotek s přechodem deset (rozklady) : 65 + 19, 24 + 38

POSTUP 1:     65 +19 = 65 + 10 + 9 = 75 + 9 = 84  (POSTUPNÉ SČÍTÁNÍ)

POSTUP 2:     65 + 19 = 70 + 14 = 84   (SOUČET DESÍTEK + SOUČET JEDNOTEK)

POSTUP 3.     65 + 19 = 65 + 20 -1 = 84  (PŘIDÁM  o jedno víc, protože umím rychle vypočítat 65 + 20 a pak tu PŘIDANOU jedničku zase UBERU)

11) odčítání desítek i jednotek s přechodem deset (rozkoady) 

POSTUP1:     65 - 19 = 65 - 10 - 9 = 55 - 9 = 55 - 5 - 4 = 50 - 4 = 46  (POSTUPNÉ ODČÍTÁNÍ)

POSTUP2:     65 - 19 = 50 - 4 = 46    (ROZDÍL DESÍTEK - ROZDÍL JEDNOTEK)

POSTUP3:      65 - 19 = 65 - 20 + 1 . (UBERU O JEDNO VÍC, protože umím rychle vypočítat 65 - 20 a pak zase o JEDNO VÍC PŘIDÁM)

 

POZNÁMKA: 

Rozdíl = od většího čísla odečtu menší číslo. 

Nebo lze vysvělit na pet víčkách: Ondra má 5 víček, Pavla 12: O kolik má Pavla víc víček než Ondra? (= rozdíl). Jak vypočítám tento příklad? 12 - 5 = 7.

 

ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉHO POČÍTÁNÍ do 100

1) RYCHLÉ A BEZCHYBNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10

2) RYCHLÉ A BEZCHYBNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20 S ROZKLADY