ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJ

Dopadla takto: 7x 1, 9 x 2, 4 x 3.

Celkem bylo možno získat 89 bodů. Známkování podle klasifikační tabulky:

100 procent - 91 procent ........1         89 - 80 bodů ........1

90 procent - 71 procent ........2           79 - 63 bodů ..........2

70 procent - 41 procent ........3           62 - 36 bodů...........3

40 procent - 21 procent........4            35 - 19 bodů............4

20 procent -     .....................5            18 a méně bodů......5

Obtížné učivo: poznávání slovních druhů, vyjmenovaná slova s předponou

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z M

Dnes jsme psali čtvrtletní písemnou práci z M.

Dopadla takto: 6x 1, 8 x 2, 4 x 3.

Celkem bylo možno získat 86 bodů. Známkování podle klasifikační tabulky:

100 procent - 91 procent ........1            86 - 78 bodů ........1

90 procent - 71 procent ........2            77 - 61 bodů ..........2

70 procent - 41 procent ........3            60 - 35 bodů...........3

40 procent - 21 procent........4            34 - 18 bodů............4

20 procent -     .....................5            17 a méně bodů......5

Obtížné učivo: převody jednotek míry, násobení a dělení dvojciferných čísel ( budeme více trénovat)