ČESKÝ JAZYK

3. TŘÍDA

Význam slov    

Slova opačná

Slova souznačná

Slabiky

Slabikotvorné L a R

Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Tvrdé a měkké slabiky

Druhy vět jednoduchých

Souvětí - větné vzorce

Párové souhlásky b-p 

Párové souhlásky d-t

Párové souhlásky ď - ť

Párové souhlásky h - ch 

Abeceda

Řazení slov podle abecedy

Vyjmenovaná slova po B2

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slobo po B

Příbuzná slova se slovem BÝT

B: obyčej, bystý, bylina

B: kobyla, býk

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L- PŘEHLED

VYJMENOVANÁ SLOVA L - VÝZNAM SLOV

VYJMENOVANÁ SLOVA L - ŘAZENÍ

VYJMENOVANÁ SLOVA L - PŘÍBUZNÁ SLOVA A TVARY

VYJMENOVANÁ SLOVA L - CHYTÁKY

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M- PŘEHLED

M - význam slov

M - řazení

M - slova příbuzná

M - chytáky

M - přesmyčky, rébusy

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO P - PŘEHLED

P - význam slov

P - řazení

P - slova příbuzná

P - chytáky

P - diktáty

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO S - PŘEHLED

S - řazení

S - slova příbuzná

S - chytáky

S - diktáty

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO V - PŘEHLED

V -význam slov

V - řazení slov

V- příbuzná

V - diktáty

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z - PŘEHLED

Z - řazení

Z - příbuzná slova

z - díktáty, diktáty 2

 

SLOVNÍ DRUHY

Podstatná jména

Slovesa

Předložky

Přídavná jména

Zájmena

Číslovky

URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ, URČOVÁNÍ 2, URČOVÁNÍ 3, určování 4, určování 5

určování 6, určování 7, určování 8, určování 9, určování 10

 

Podstatné jméno - hledej ve větách

PODSTATNÁ JMÉNA - ČÍSLO, urči číslo 2, urči číslo 3

PODSTATNÁ JMÉNA - ROD, ROD2, ROD3, ROD4

PODSTATNÁ JMÉNA - PÁD - ilustrovaný přehled

PODSTATNÁ JMÉNA - PÁD -  cvičení 1


 

 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA PŘEHLED I CVIČENÍ

VYJMENOVANÁ SLOVA - HRY

LUŠTĚNKY

 ŠKOLÁKOV

 

2. TŘÍDA

LUŠTĚNKY PRO 2. TŘÍDU - literární výchova

LUŠTĚNKY PRO 2. TŘÍDU - mluvnice

ŠKOLÁKOV PRO 2. TŘÍDU