Ve třídě využíváme ve volných chvilkách v hodinách či o přestávkách výukové programy na počítači.
Děti se střídají za určitých pravidel:
- každý den jedna řada
- ti, kteří nejsou na řadě relaxují na koberci a u počítače se nehoufují - také se na ně dostane. :)
- ti, kteří jsou na řadě - musí si  napřed o přestávce připravit pomůcky a odskočit si, teprve potom procvičují na počítači
- nejprve postupně všichni vyzkoušíme jeden program, poté ostatní
- až budeme všechny programy umět ovládat, budou si děti moci sami zvolit, zda budou procvičovat M, ČJ a v jakém programu.
 
V této rubrice vám budu postupně představovat programy, se kterými děti pracují.