POČÍTÁNÍ

3. TŘÍDA

POČTÁŘ

MATEMATICKÝ TRENAŽÉR

MATEMATIKA LUŠTĚNKY - 3. TŘÍDA

MATEMATIKA - ŠKOLÁKOV - 3. TŘÍDA

MATEMATIKA HROU - 3. TŘÍDA

 

Pamětné sčítání do 100 s přechodem přes desítku- rozklady

Pamětné odčítání do 100 s přechodem přes desítku - rozklady

Písemné sčítání do 100 s přechodem přes desítku - rozklady

Písemné odčítání do 100 s přechodem přes desítku - rozklady

Jednotky délky

Násobilka 2

Dělení 2

Násobilka 3

Dělení 3

Násobení a dělení 2 a 3

Násobení 4

Dělení 4

Násobení 5

Dělení 5

Násobení 6

Násobení 9

Dělení 9

Násobení 8

Dělení 8

 

DĚLENÍ SE ZBYTKEM - 2 s obrázky

DĚLENÍ SE ZBYTKEM - 2 - bez obrázků

 

DĚLENÍ SE ZBYTKEM - 3 s obrázky

DĚLENÍ SE ZBYTKEM - 3 bez obrázků

 

DĚLENÍ SE ZBYTKEM - 4 s obrázky

DĚLENÍ SE ZBYKTEM - 4 bez obrázků

 

DĚLENÍ SE ZBYKTEM - 5 bez obrázků

PROCVIČOVÁNÍ DĚLENÍ SE ZBYTKEM - ŽVÝKAČKOVÝ AUTOMAT

PROCVIČOVÁNÍ DĚLENÍ SE ZBYKTEM - SLADKÉ MLSÁNÍ

DĚLENÍ SE ZBYTKEM - různé příklady

DĚLENÍ SE ZBYTKEM 6 - 9

 

Násobení mimo obor násobilky - video

Násobení mImo obor násobilky (dvojciferných čísel jednociferným)

Dělení mimo obr násobilky

 

Čísla do 1000

Sčítání do 1000 po stovkách

Sčítání a odčítání desítek

Sčítání i odčítání do 1000 - např. 300 + 45

Sčítání i odčítání do 1000 - např. 230 + 70

Odčítání do 1000 - např. 300- 6 

 

 

 

 

 

OBOR 11 - 20

Čísla do 20 - čtení, řada, porovnání

Čísla do 20 - číselná řada

Čísla do 20 - porovnávání

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10

Kuličkové počítadlo do 20

Přičítáme k 9 - 9 + 5 apod.

Přičítáme k 8 - 8 + 7 apod.

Přičítáme k 7 - 7 + 9 apod.

Přičítáme k 6 - 6 + 8 apod.

Přičítáme k 5 - 5 + 8 apod.

Přičítáme k 4, 3, 2

Odčítání od 11 - 11 - 6 apod.

Odčítání od 12- 12 - 8 apod.

Odčítání od 13 - 13 - 9 apod.

Sčítání a odčítání s přechodem 10