2. týden červen

2. TÝDEN - ČERVEN

PO 11. 6. 2018: M PS str. 84 - dokončit. Příprava na test z ČJ: pravopis (vyjmenovaná slova, párové souhlásky, měkké a tvrdé souhlásky), slovní druhy (vyjmenovat, vědět např. zájmena - zastupují podstatná jména, určovat mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves) + domácí čtení

ÚT 12.6. 2018: písmený domácí úkol není

ST 13. 6. 2018: písemný domácí úkol není

ČT 14. 6. 2018: donést zítra oblečky na  akademii - co všichni uričtě víte. :)

PÁ 15. 6. 2018: písemný domácí úko není, nezapomínej ale na čtení