5. týden květen

5. TÝDEN - KVĚTEN

PO 28. 5. 2018: M LIST sloupec 74 + příprava na středu - test ČJ slovní druhy (vyjmenovat, popsat např. co jsou zájmena, určit ve větách, Podstatná jména - určit pád, číslo, rod, SLOVESA - určit čas)

ÚT 29. 5. 2018: oprava diktátu, příprava na test - slovní druhy

ST 30. 5. 2018: M PS str. 63,68, 74 - dokončit geometrické úlohy + domácí čtení

ČT 31. 5. 2018: domácí úkol není (suplovaný den)

PÁ 1. 6, 2018: písemný domácí úkol není, zkontroluj ale pracovní sešity