Březen 2018

BŘEZEN 2018

so 10. března 2018 - ŠKOLNÍ KARNEVAL - od 15.00 hod v sále zámku Valeč

 
VÝUKA PLAVÁNÍ - každý čtvrtek, s sebou: plavky, ručník, mýdlo, hřebínek, PYTLÍK NA BOTY
 
NÁVŠTĚVY PŘEDŠKOLÁKŮ - 3 pátky po sobě  9.3., 16.3., 23.3  (ukázky z hodin ČJ, M, PRV) 
Stáváme se patrony předškoláků, seznámíme je se školním prostředím před zápisem a budeme jejich průvodci a pomocníky i v celém příštím školním roce.
 
MATEMATICKÝ KLOKAN - 16. března
Celonárodní soutěž šikovných počtářů a řešitelů logických úloh - účastní se všichni žáci školy od 2. ročníku v hodině matematiky. 
 
SOBOTA 17. BŘEZNA 2018  -  DIVADLO MRAZÍK -. od 15.00 hod v sokolovně Valeč, vstupné dobrovolné. Hrají dobrovolníci z Čechočovic.
 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: čt 29. 3. - po 2. 4. 2018