Březen 2018

DIVADLO MRAZÍK

sobota 17. 3. 2018 od 15.00 hod v sokolovně ve Valči.

Vstupné dobrovolné.

Upravit text
 
 
 

 NOVÝ TERMÍN KARNEVALU- 

SOBOTA 10. BŘEZNA 2018 OD 15.00 HOD V SÁLE ZÁMKU VALEČ

 

Upravit text
 
 
 

PONDĚLÍ 5. BŘEZNA 2018 - SUPLOVANÝ DEN, 

doprovázím ml. žáky školy na krajské kolo Přeboru škol v šachu. 

STŘEDA 7. BŘEZNA 2018 - SUPLOVANÝ DEN, 

doprovázím st. žáky školy na krajské kolo Přeboru škol v šachu.

 

Vysvětlení: 

Přebor škol  v šachu

Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol. Soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích.

1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ, 2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia, 3. studenti a žáci středních škol 

Soutěž ve všech třech věkových kategoriích probíhá na čtyřech úrovních.  Základní kolo = školní kolo, nelepší 4 hráči reprezentují školu v okresním kole.

Z každého okresu postupují dva nejlepší týmy do kraje, z každého kraje postupují dva nejlepší školní týmy do republikového finále.

Naše škola je  zapojena do projektu Šachy do škol -  druhým rokem, teprve prvním rokem se zúčastňujeme šachových soutěží a postup z okresního kola do 

kola krajského je výborná prezentace naší školy. :)

O činnosti šachového kroužku naší školy se můžete více dočíst na stránkách školy nebo zde