Duben 2018

RŮZNÉ

V pondělí 30. dubna se učíme dle rozvrhu. Děti mohou přijít v kostýmech.

V úterý 1. května - státní svátek.

Ve středu 2. května - čtvrtletní test z M (+ - do 100 různé příklady písemné i pamětné, násobilka 1 - 9, dělení se zbytkem, počítání do 1000 (řada, porovnání, sčítání stovek, geometrie - bod, přímka, úsečka, polopřímka, převody jednotek míry)

Ve čtvrtek 3. května - čtvrtletní test z ČJ (vyjmenovaná slova a slova příbuzná, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, příslovce, přídavná jména, pravopis - velká písmena, u, ú, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky). 

 

Upravit text
 
 
 

V pondělí 23. 4. dochází k poslední změně rozvrhu!

Po plavání se vrací skoro do normálu - některé hodiny byly přehozeny z důvodu půlených hodin anglického a německého jazyka v 4. a 7. třídě.

Platí rozvrh Zlobidlo.
Upravit text
 
 
 

VE STŘEDU 18.4 PLAVÁNÍ - 10.50 - 13.20 hod. Na oběd jdeme až před půl druhou - dojíždějící buď berou oběd do ešusu nebo počkají v družině a pojedou domů pozdějším spojem.

V Třebíči začíná výuka 11.15 a končí 12.45 hod.
Upravit text
 
 
 

VE STŘEDU 18. DUBNA 2018 OD 16.30 HOD RODIČOVSKÁ SCHŮZKA