Leden 2018

po 29. 1 RŮZNÉ

Příští týden začíná plavecký rozvrh a plavecká výuka - viz bližší info, které jste již obdrželi.

Prosím, čestné prohlášení o zdravotním stavu dítětě před plaváním vyplňte s datumem až den dva před plaváním a odevzdejte den dva před plaváním. :)

Na středu pevné desky na vysvědčení.

Upravit text
 
 
 

čt 18. ledna: VYBÍRÁME 130,- Kč kino Čertoviny (1. února)

Upravit text
 
 
 

VE ČT 18.1. v případě sněhu v TV BOBOVÁNÍ - vhodné oblečení, boby nebo pekáč.

Upravit text
 
 
 

VÝUKA PLAVÁNÍ

Bude zahájena ve čtvrtek 8. února 2018 v bazénu Laguna Třebíč.

Výjezdů bude deset vždy po dvou lekcích s přestávkou. Děti se budou učit novým dovednostem, různým druhům plavání, budou hrát plavecké hry. Budou také poučeny o bezpečném chování ve vodě. Společně s námi se výuky účastní i žáci 4. ročníku naší školy. 

Jezdit budeme autobusem každý čtvrtek v době vyučování, návrat do oběda.

S sebou budou děti vždy potřebovat igelitovou tašku a v ní: plavky, ručník, mýdlo, koupací čepici (pokud mají dívky dlouhé vlasy)

Během plavecké výuky bude upraven rozvrh hodin - změny se dozvíte během příštího týdne.

Účast na lekcích plavání je povinná, omlouvá pouze nemoc. Pokud je dítě po nemoci a nemůže ještě plavat, zúčastní se lekce jako pozorovatel - 

v kraťasích a tričku sedí na lavičce a pozoruje výuku.

 

 

Upravit text
 
 
 

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

Středa 10.1.2018 - Matematika: 

 +- do 100 různé příklady, násobení a dělení 2 - 6, řada násobků 9, geometrie - bod, přímka, úsečka, převod jednotek

Čtvrtek 11. 1. 2018 - ČJ:

význam slova, slabika, hláska, ů - ú, měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova po B + slov příbuzná + rozdíly, řada vyjmenovaných slov po L

Upravit text
 
 
 

 

Vzdělávací program O POLÁRNÍCH KRAJÍCH

KDY: pátek 12. 1. v průběhu vyučování. Vybíráme 30,- Kč. 

Upravit text
 
 
 

 

TŘÍKRÁLOVÝ CHARITATIVNÍ KONCERT

Neděle 7. ledna v kostele ve Valči. Vstupné dobrovolné bude věnováno nemocnému chlapci z Třebíče.

Vystupují: žáci ZŠ Valeč (Zpěvánek, Flétny, dobrovolníci z jiných tříd s písněmi, které jsme zpívali při rozsvěcování vánočního stromu) + pěvecké sbory z okolí.

Délka vystoupení žáků Valeč do 20 min, celkem přes hodinu.

Sraz: 15.30 u kostela ve Valči.