Listopad 2017

út 7. listopadu JAK NÁM TO JDE VE ŠKOLE

Po rozpačitém začátku školního roku se děti zapracovaly a musím je jen pochválit: 

- nezapomínají ve větší míře doma pomůcky a umí si je ve škole vzorně připravit

- nezapomínají domácí úkoly

- čtení hlasité a tiché se nám postupně vrací do normálu

 

JAK SE VE ŠKOLE UČÍME ČJ:

- pravidelně každé úterý DIKTÁT NA ZNÁMKY

- v jiné dny pravidelně DOPLŇOVACÍ SLOUPEČKY NA ZNÁMKY na jeden druh pravopisného jevu (ů - ú, měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky na konci  

    slov....).  (DĚTI MAJÍ SLOUPEČKY U SEBE, MOHOU SI JE PŘEDEM PŘIPRAVIT)

- pravidelně každý den rozvička - HÁDANKY - psaní slov (nácvik kontroly na diktáty)

- 1x týdně chodíme ve dvojicích číst dětem do ŠKOLKY (v úterý o velké přestávce)

- v každé hodině ČTENÍ čteme potichu z knížek či luštíme DETEKTIVNÍ ČTENÍ

- v každé hodině čtení čteme 10 - 15 minut nahlas Děti z Bullerbynu

- v hodině slohu a literatury: učíme se různé slohové útvary a čteme

 

JAK SE UČÍME MATEMATIKU:

každý den SLOUPEČEK NA ZNÁMKY - sčítání a odčítání do sta - jednociferná čísla s rozkladem (učivo druhé třídy)

Časový limit: 2,5 min (abychom se naučili počítat bystře v tempu). DĚTI MAJÍ SLOUPEČKY U SEBE, MOUHOU SI JE NA DRUHÝ DEN DOMA PŘIPRAVIT.

- momentálně sčítáme a odčítáme pamětně dvojciferná čísla s rozkladem:

 např. 36 + 28 = 50 + 14 = 64 nebo 36 + 28 = 56 + 8 = 64 nebo 36 + 28 = 36 + 30 -2 = 64

- trénujeme také písemné sčítání a odčítání s přechody přes desítku

36                51

58            -   38

__                ----

94            13

 

počítáme od jednotek nahoru, na prstech držíme nové desítky a ty pak přidáme k desítkám.

Odčítání pod sebou obdobně: počítáme od jednotek nahoru, přidáme desítku a držíme na prstech, vrátíme desítku k desítkám