Zahájení školního roku

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO  ROK 2017/2018

ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2017.

SEJDEME SE VE TŘÍDĚ V 7.20 HOD. PŘIPOMENEME SI V RYCHLOSTI ŠKOLNÍ ŘAD, PŘEDÁME PRACOVNÍ SEŠITY PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK, OPÍŠEME SI ROZVRH HODIN, V TĚLOCVIČNĚ PŘI SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘIVÍTÁME PRVŇÁČKY. POTVRDÍME SI SPOLEČNĚ PRŮKAZKY NA AUTOBUS A NAHLÁSÍME SE NA OBĚDY PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK.

UKONČENÍ 9 - 9.30 HOD. TENTO DEN NENÍ JEŠTĚ V PROVOZU ANI ŠKOLNÍ DRUŽINA ANI JÍDELNA.

S SEBOU: PŘEZŮVKY, AKTOVKU, POUZDRO, PRŮKAZKA NA AUTOBUS

 

OD ÚTERÝ SE UČÍME PODLE ROZVRHU, V PROVOZU ŠD I JÍDELNA.

DĚTI PŘINESOU DO ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISNÍ LÍSTEK DO DRUŽINY, VYPLNĚNOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU, ÚDAJE DO ŠKOLNÍ MATRIKY.