ZÁŘÍ

ne 17. září PRVNÍ DVA ŠKOLNÍ TÝDNY ZA NÁMI

Tak se pomalu ale jistě ve škole zajíždíme. Někdo má rozjezd optimální, někdo trošku pomalejší. Ti, co poctivě plnili prázdninové úkoly problém většinou nemají.

První školní týden byl opravdu odpočinkový - podepisovali jsme učebnice a sešity, povídali si o prázdninách, seznamovali se s novým spolužákem Martinem a opakovali učivo z 2. ročníku z M, ČJ a PRV formou skupinové práce.

Druhý školní týden jsme se již začali učit způsobem, jakým jsme byli zvyklí pracovat ve třídě druhé:

- na začátku každé hodiny rozcvička a zopakování z hodin minulých

- společná práce s učebnicí a pracovním sešitem

- samostatná práce v pracovním sešitě

- samostatné tiché čtení s porozuměním, společné hlasité čtení

Ještě jsme do ŽK nezapisovali jiné známky než jedničky, od třetího týdne ale pojedeme naostro.

Někteří úplně zapomněli počítání do 20 s rozklady, tak jedeme v rychlosti zase znovu, potom teprve zopakujeme počty do 100 a násobilku.

Diktáty budou do konce měsíce září pouze zkušební a do ŽK jen jedničky.