DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ "KOUMES A SPOL."

 

V naší třídě máme dětí jako smetí! :) Je tu 12 dívek a 8 chlapců, celkem 20 školáků - detektivů.

Najdete nás v přízemí školy v poslední učebně na konci chodby před knihovnou u Koumese.

 

DÍVKY CHLAPCI
Helena Čachotská Jiří Hotový
Lenka Dufková Matyáš Masopust
Lenka Hotová Dominik Palát
Karolína Kovandová Jiří Palát
Veronika Křivanová Lukáš Šidla
Tereza Mrázová Ondřej Urban
Petra Pavlátová Vít Vávra
Barbora Peroutková Martin Doležal
Klára Řezáčová  
Eva Urbanová  
Kristýna Velebová  
Kateřina Votavová