DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ "KOUMES A SPOL."

 

V naší třídě máme dětí jako smetí! :) Je tu 12 dívek a 8 chlapců, celkem 20 školáků - detektivů.

Najdete nás v přízemí školy v poslední učebně na konci chodby před knihovnou u Koumese.