PRAVIDLA TŘÍDY

Aby se nám práce v hodinách dařila a ve třídě i ve škole se nám líbilo a hodně jsme se v dobré pohodě naučili, sestavili jsme si společně s dětmi třídní pravidla a učíme se je dodržovat. Ne všem se ještě daří, většinou si neumíme vzájemně říci, že se nám něco nelíbí a řešíme to "ručně stručně" nebo "nevhodnými slovy". :(

 

VE TŘÍDĚ

1. Jsme kamarádi - naše ruce si pomáhájí, nasloucháme si.

2. Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka - dobrý den, nashledanou, prosím, promiň, děkuji. Ne hrubá slova. 

3. Udržuji pořádek na lavici i na koberci i v pomůckách.

 

O PŘESTÁVCE

1. Připravím si pomůcky na další hodinu. 

2. Odskočím si na toaletu.

3. Nekřičím, neběhám, odpočívám - třeba na koberci u her.

 

V HODINĚ

1. Pracuji tiše a mlčky podle pokynů. Snažím se. 

2. Hlásím se o slovo, nevykřikuji.

 

PRAVIDLO ZAVŘENÉ PUSY

- v hodině

- na chodbách a v šatně v hodině při společných přesunech

- v jídelně

 

PORUŠENÍ PRAVIDEL SE PŘÍSNĚ TRESTÁ!

- napomenutí a připomenutí porušeného pravidla + úklidové práce ve třídě

- po vyučování nebo doma 10 - 20x na papír opis porušeného pravidla 

Pokud štěbetá více dětí, ubydou nám hry v hodině a přibude práce.