TÝDENNÍ PLÁN

Zde bude zveřejňován týdenní plán učiva. Protože je to plán a je sestavován v začátku týdne, může dojít

k drobným změnám (ne vždy se mi podaří dopředu odhalit pracovní tempo dětí či obtíže s učivem).

Přesto tento plán dobře poslouží marodům - stačí nakouknout zde na probírané učivo a pracovat doma

podle tohoto rozpisu. :)

Doma marodi doplňují pracovní sešity z M a Čj+ písanku. PRV stačí ústně, školní sešity dopíší postupně ve škole.

Pokud se marodi vrací do školy a nemají dohnáno všechno učivo, nic se neděje. Důležitější je zdraví, chybějící učivo v pracovních sešitech ale

do dalšího školního týdne doplníme. :)

 

POUŽITÉ ZKRATKY:

UČ - učebnice, PS - pracovní sešit, ŠS - školní sešit, PROCVS - procvičovací sešit, PÍS - písanka, ČÍT - čítanka

 

 

 

3. TÝDEN DUBEN

             
 

ČJ mluvnice: slovní druhy - přídavná jména, příslovce

ČJ sloh/literatura: popisujeme osobu (třídnická hodina)

ČJ psaní:  přepis, opis

PRV: lidské tělo - kůže, kostra, vnitřní orgány

M algebra:  počítání do 1000 - po desítkách, stovkách, jednotkách, násobení a dělení dvojciferných čísel, procvičování dělení se zbytkem, + - 100, sl. úlohy

AJ:

 

PO 16.4.2018: PÍS str. 23, ČJ PS str. 38/3, 39/6, M PS str. 65 dokončit

ÜT 17.4.2018:PÍS str. 24, M PS str. 66, ČJ PS str. 39/5 

ST 18.4.2018: ČJ PS str. 39/6  M PS str. 67

ČT 19.4.2018: ČJ PS str. 40/7,8, M PS str. 60

PÁ 20.4. 2018: M - geometrie - vzájemná poloha přímek

 

VE STŘEDU 18. 4. PLAVÁNÍ: od 10.50 do 13.20 hod, pak teprve oběd!

VE STŘEDU 18.4. OD 16.30 HOD RODIČOVSKÁ SCHŮZKA!

VE ČTVRTEK 19.4. POSLEDNÍ PLAVÁNÍ V OBVYKLÉM ČASE!

 

TESTOVÁNÍ SCIO: 

ÚT 10.4. - první skupina PRV

ST 11.4. - druhá skupina PRV

PÁ 13.4.  - první a druhou vyučovací hodinu všichni AJ (kdo máte, prosím sluchátka s sebou)

PO 16. 4 - první a třetí vyučovací hodinu všichni ČJ (kdo máte, prosím sluchátka s sebou))

ÚT 17. 4 - první a druhou vyučovací hodinu všichni M (kdo máte, prosím sluchátka s sebou)

PÁ 20. 4 - kompetence k učení - studijní předpoklady - všichni

 

 

Týdenní plány - archiv

2. týden duben

13.04.2018 13:35

1. týden duben

09.04.2018 05:21