TÝDENNÍ PLÁN

Zde bude zveřejňován týdenní plán učiva. Protože je to plán a je sestavován v začátku týdne, může dojít

k drobným změnám (ne vždy se mi podaří dopředu odhalit pracovní tempo dětí či obtíže s učivem).

Přesto tento plán dobře poslouží marodům - stačí nakouknout zde na probírané učivo a pracovat doma

podle tohoto rozpisu. :)

Doma marodi doplňují pracovní sešity a zápisy z hodin do sešitů a pracovních sešitů.

Pokud se marodi vrací do školy a nemají dohnáno všechno učivo, nic se neděje. Důležitější je zdraví, chybějící učivo je třeba ale co nejdříve doplnit.

 

POUŽITÉ ZKRATKY:

UČ - učebnice, PS - pracovní sešit, ŠS - školní sešit, PROCVS - procvičovací sešit, PÍS - písanka, ČÍT - čítanka

 

PRVNÍ TÝDEN ZÁŘÍ

             
 
PO 3. září:  slavnostní zahájení školního roku od 7:30 hod. 
ÚT 4. září:  pravidla bezpečnosti práce, připomenutí pravidel školního řádu, seznamujeme se, povídáme si o prázdninách, vytváříme třídní pravidla
                    rozdání učebnic, sešitů, pracovnich sešitů, opakování učiva