TÝDENNÍ PLÁN

Zde bude zveřejňován týdenní plán učiva. Protože je to plán a je sestavován v začátku týdne, může dojít

k drobným změnám (ne vždy se mi podaří dopředu odhalit pracovní tempo dětí či obtíže s učivem).

Přesto tento plán dobře poslouží marodům - stačí nakouknout zde na probírané učivo a pracovat doma

podle tohoto rozpisu. :)

Doma marodi doplňují pracovní sešity z M a Čj+ písanku. PRV stačí ústně, školní sešity dopíší postupně ve škole.

Pokud se marodi vrací do školy a nemají dohnáno všechno učivo, nic se neděje. Důležitější je zdraví, chybějící učivo v pracovních sešitech ale

do dalšího školního týdne doplníme. :)

 

POUŽITÉ ZKRATKY:

UČ - učebnice, PS - pracovní sešit, ŠS - školní sešit, PROCVS - procvičovací sešit, PÍS - písanka, ČÍT - čítanka

 

3. TÝDEN ČERVEN

             
 

ČJ mluvnice: STAVBA SOUVĚTÍ - VĚTNÉ VZORCE

ČJ sloh/literatura: čtení s porozuměním

ČJ psaní:  přepis, opis

AJ: 

PRV: 

M algebra: PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA

M geometrie: KRUH, KRUŽNICE - RÝSOVÁNÍ, POLOHA KRUHU A PŘÍMKY, POLAHA KRUHŮ, RÝSOVÁNÍ TROJÚHELNÍKU POMOCÍ KRUŽÍTKA

 

 

PO 18. 6. 2018: M PS str. - poslední strana, ČJ PS str. 52/4, 54

ÚT 19. 6. 2018: VÝLET

ST 20. 6. 2018: VÝLET

ČT 21. 6. 2018: ČJ PS str. 53, 55,  M geo - kružnice a přímka + pracovní list

PÁ 22. 6. 2018: ČJ PS str. 56, 57

 

Týdenní plány - archiv

2. týden červen

18.06.2018 18:33

1. týden červen

11.06.2018 10:52

5. týden květen

04.06.2018 08:57

4. týden květen

28.05.2018 08:54